Disclaimer

 1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg 
  samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid 
  ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze 
  website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan 
  maken inbreuk op intellectuele rechten.
 4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan 
  op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden 
  verzocht.